RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 2 .9 . 2008                                     Hari                : Selasa

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K7

Masa                : 9.25-10.25

Tajuk               :  Minggu Pembetulan

Tema               :  Pembetulan soalan objektif

Objektif           : Pelajar dapat berbincang dan mengetahui jawapan yang betul dari guru.

Aktiviti            :

1)   Pelajar diberikan jawapan yang betul dan guru memberikan penerangan tentang pilihan jawapan.  

2)   Pelajar mendapatkan jawapan dan membuat pembetulan dalam buku latihan.

BBM               : Jawapan guru.

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui tentang jawapan serta ulasan tentang pemilihan jawapan.          

Refleksi           : Pelajar memdapatkan jawapan yang betul dari guru. Pada masa yang sama mereka diberikan penjelasan tentang pemilihan jawapan. Pembetulan dibuat pada akhir perbincangan.

 

  

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 2 . 9. 2008                                     Hari                : Selasa

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4S5

Masa                : 10.55 – 11.55

Tema               : Minggu Pembetulan

Tema               :  Pembetulan soalan objektif

Objektif           : Pelajar dapat berbincang dan mengetahui jawapan yang betul dari guru.

Aktiviti            :

1)   Pelajar diberikan jawapan yang betul dan guru memberikan penerangan tentang pilihan jawapan.  

2)   Pelajar mendapatkan jawapan dan membuat pembetulan dalam buku latihan.

BBM               : Jawapan guru, buku rujukan

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui tentang jawapan serta ulasan tentang pemilihan jawapan.          

Refleksi           : Guru mewajibkan pelajar membuat pembetulan dalam kelas. Kelulusan agak baik dalam peperiksaan kali ini.

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 3 .9. 2008                                       Hari                : Rabu

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K3

Masa                : 10.55-11.25

Tajuk               : Minggu Pembetulan

Tema               : Pembetulan soalan objektif

Objektif           : Pelajar dapat berbincang dan mengetahui jawapan yang betul dari guru.

Aktiviti            :

1)   Guru merekod markah dan mengembalikan kertas jawapan   

2)   Guru memberikan jawapan yang betul, pelajar membandingkan jawapan mereka.

3)   Pelajar dan guru berbincang tentang pemilihan jawapan.

4)   Pelajar membuat pembetulan dalam buku.

BBM               : Jawapan guru, buku rujukan

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui tentang jawapan serta ulasan tentang pemilihan jawapan.          

Refleksi           : Pelajar membuat pembetulan dalam kelas.

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 4 . 9. 2008                                   Hari                : Khamis

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K2

Masa                : 8.05 – 9.05

Tema               : Minggu Pembetulan

Tema               :  Pembetulan soalan objektif

Objektif           : Pelajar dapat berbincang dan mengetahui jawapan yang betul dari guru.

Aktiviti            :

1)   Pelajar diberikan jawapan yang betul dan guru memberikan penerangan tentang pilihan jawapan.  

2)   Pelajar dan guru berbincang tentang pemilihan jawapan.                                                                      3)   Pelajar membuat pembetulan dalam buku.

BBM               : Jawapan guru, buku rujukan

Nilai                : Pelajar mendapat penerangan tentang jawapan yang betul.          

Refleksi           : Pelajar menggunakan waktu yang ada dengan membuat pembetulan.

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 4 .9. 2008                                    Hari                : Khamis

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K6, 4K8

Masa                : 9.25 – 10.25, 10.55 – 11.55

Tajuk               : Minggu Pembetulan

Tema               :  Pembetulan soalan subjektif

Objektif           : Pelajar dapat berbincang dan membandingkan jawapan mereka dengan jawapan guru.

Aktiviti            :

1)   Pelajar diberikan skema jawapan yang betul.                         

2)   Pelajar dan guru berbincang tentang cara menjawab soalan struktur.                                                              

 3)   Pelajar membuat pembetulan dalam buku.

BBM               : Jawapan guru, buku rujukan

Nilai                : Pelajar mendapat mengetahui tentang cara menentukan jawapan soalan struktur.          

Refleksi           : Pelajar menggunakan waktu yang ada dengan membuat pembetulan dalam kelas.

 

 

                                                         

 

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 5 . 9. 2008                                    Hari                : Jumaat

 

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K2, 4K3, 4S5

Masa                : 7.00- 8.20, 9.40 – 10.45, 10.45-11.40

Tajuk               : Minggu Pembetulan

Tema               :  Pembetulan soalan subjektif

Objektif           : Pelajar dapat berbincang dan mengetahui jawapan yang betul dari guru.

Aktiviti            :

1)   Guru memberikan jawapan yang betul kepada pelajar.  

2)   Pelajar dan guru berbincang tentang cara menentukan jawapan dan sebab pemilihanjawapan tersebut.                                                                                                                                                          3)  Pelajar membuat pembetulan dalam buku.

BBM               : Jawapan guru, buku rujukan

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui jawapan yang sepatutnya dijawab pada soalan.          

Refleksi           : Guru memberikan waktu yang ada untuk pelajar membuat pembetulan.

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 8 .9. 2008                                         Hari                : Isnin

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K8, 4K7, 4K6

Masa                : 7.05- 8.05, 9.25-10.25, 10.25-11.

 Tajuk              : Kerajaan Islam di Madinah

Tema               : Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui tentang kesan petembungan tamadun Islam dengan tamadun yang  

                          lain.

Aktiviti            :

1)   Penerangan mengenai cara pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia 

2)   Perbincangan tentang pertembungan tamadun-tamadun tersebut.

3)   Pelajar diberikan nota ringkas pada akhir P/P

BBM               : Buku teks, buku rujukan

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui dan memahami tentang pembaharuan yang dibawa semasa pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia   

Refleksi           : P/P berjalan dengan lancar. Guru memberikan penerangan tentang kerajaan tersebut kepada pelajar semasa dalam kelas. Nota juga diberikan semasa tamat perbincangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 9 .9 . 2008                                         Hari                : Selasa

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K7

Masa                : 9.25-10.25

Tajuk               : Kerajaan Islam di Madinah

Tema               : Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia ( Latihan )

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui tentang kesan petembungan tamadun Islam dengan tamadun yang  

                          lain.

Aktiviti            :

1)   Penerangan ringkas sebagai ulangkaji pembelajaran lepas dibuat oleah guru.

2)   Guru mengedarkan latihan objektif kepada para pelajar.

3)   Pelajar membuat latihan yang diberikan.

BBM               : Latihan topikal

Nilai                : Pelajar dapat menerapkan pemahaman serta pengetahuan mereka dalam latihan tersebut 

Refleksi           : Pelajar menjawab soalan objektif yang telah diedarkan oleh guru dalam kelas. Mereka dibenarkan berbincang serta merujuk buku nota jika perlu untuk menjawab soalan.

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 9. 9. 2008                                      Hari                : Selasa

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4S5

Masa                : 10.55 – 11.55

Tema               : Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Tajuk               : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar ( Latihan)

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui serta menghargai kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan 

                          liar.            

Aktiviti            :

1)   Guru mengedarkan soalan struktur kepada pelajar untuk dijawab dalam kelas.

2)   Pelajar menggunakan masa yang ada dengan menjawab soalan.

3)   Guru memantau dan turut membantu mereka menjawab soalan..

4)   Pelajar menghantar kertas sebelum kelas tamat.

BBM               : Buku teks, buku rujukan,

Patriotisme      : Pelajar lebih menghargai hutan dan persekitaran yang ada di negara

                         kita.             

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui hutan dan tumbuhan mempunyai kepentingan

                         yang besar kepada ekosistem dan ia perlu dijaga agar  

                         tidak pupus.          

Refleksi           : Pelajar dapat menjawab dengan mudah kerana mereka menggunakan buku nota untuk mendapatkan jawapan.

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 10 .9. 2008                                     Hari                : Rabu

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K3

Masa                : 10.55 – 11.55

Tajuk               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara 

                         Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia 

                         tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Guru membincangkan tajuk Hasil kajian dalam kelas.

2)   Pelajar mengambil contoh serta berbincang dengan guru tentang cara membuat huraian.

3)   Buku teks dijadikan sebagai rujukan dalam menghasilkan kajian tempatan ini.

BBM               : Buku teks,

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam

Refleksi           : Perbincangan dijalankan dengan baik. Pelajar diarahkan untuk meneruskan kajian mereka semasa cuti sekolah.

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 11 . 9. 2008                                 Hari                : Khamis

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K2

Masa                : 8.05 – 9.05

Tema               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara

                         Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia

                         tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Guru membincangkan tajuk Rujukan dalam kelas.

2)   Pelajar membuat kerja mereka dalam kelas dan guru turut memeriksa dan membantu mereka yang memerlukan nasihat.

3)  Pelajar merujuk buku teks sebagai panduan. Mereka juga membawa keratan akhbar yang berkaitan dengan kajian semasa menulis hasil kajian mereka .

BBM               : Buku teks, contoh folio.

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam

Refleksi           : Pelajar mengumpul dan merekod data dalam bentuk bertulis untuk difoliokan. Mereka turut memasukkan data, jadual. graf, dan carta untuk merekod segala data dan bukti kajian. Guru memeriksa setiap hasil kerja pelajar untuk memastikan mereka membuat kerja dan tidak tertinggal dalam menghasilkan kajian Tempatan ini.

 

 

 

 

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 11 .9. 2008                                  Hari                : Khamis

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K6, 4K8

Masa                : 9.25 – 10.25, 10.55 – 11.55

Tajuk               : Kerajaan Islam di Madinah

Tema               : Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia ( Latihan )

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui tentang kesan petembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain.

Aktiviti            :

1)   Pelajar diedarkan latihan objektif oleh guru.

2)   Guru membenarkan pelajar menggunakan buku nota untuk mendapatkan jawapan..

3)   Pelajar membuat latihan yang diberikan.

BBM               : Latihan topikal tingkatan 4.

Nilai                : Pelajar dapat menerapkan pemahaman serta pengetahuan mereka dalam latihan tersebut 

Refleksi           : Guru dapati kelas ini mempunyai pemahaman yang baik terhadap tajuk yang dibincangkan. Ada antara mereka yang menjawab soalan tanpa merujuk buku. Mereka membuat latihan dengan tekun dan menepati masa yang diberikan.

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 12 . 9. 2008                                 Hari                : Jumaat

 

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K2, 4K3, 4S5

Masa                : 7.00- 8.20, 9.40 – 10.45, 10.45-11.40

Tajuk               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia 

                         tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Perbincangan tentang tajuk Rumusan dan Lampiran dibuat dalam kelas.

2)   Guru memberikan penerangan tentang isi yang perlu ada dalam maklumat tersebut.

3)   Pelajar menggunakan masa dalam kelas untuk mendapatkan bantuan guru.

BBM               : Buku teks, contoh Kajian Tempatan

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam.

Refleksi           : Guru memeriksa setakat mana kajian yang telah dijalankan oleh pelajar. Pelajar perlu menunjukkan perkembangan kajian mereka dalam kelas. Ini bertujuan untuk memastikan mereka tidak tertinggal jauh dalam kajian dan tempoh yang diberikan.

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 15 .9. 2008                                        Hari                : Isnin

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K8, 4K7, 4K6

Masa                : 7.05- 8.05, 9.25-10.25, 10.25-11.25

Tajuk               : Islam Di Asia Tenggara

Tema               : Tamadun Islam dan perkembangannya

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Aktiviti            :

1)   Guru menerangkan tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

2)   Contoh-contoh penemuan dan bukti diterangkan berdasarkan teori yang telah dibincangkan.

3)   Pelajar diberikan nota dengan berdasarkan peta minda.

4)   Latihan struktur diberikan kepada pelajar.

BBM               : Buku teks, buku rujukan

Nilai                : Pelajar dapat mengetahui dan menerangkan proses penyebaran islam di Asia Tenggara.  

Refleksi           : Peta minda dapat membantu pelajar memahami pembelajaran. Guru menggunakan cara ini untuk menerangkan tajuk yang dibincangkan dalam kelas. P/P berjalan dengan baik.

 

  

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 16 .9 . 2008                                    Hari                : Selasa

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K7

Masa                : 9.25-10.25

Tajuk               : Islam Di Asia Tenggara

Tema               : Tamadun Islam dan perkembangannya ( Latihan )

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Aktiviti            :

1)   Perbincangan ringkas tentang tajuk hari sebelumnya dibuat oleh guru. 

2)   Guru memberikan latihan esei pendek kepada pelajar.

3)   Pelajar diberikan masa untuk menjawab soalan esei tersebut.

4)   Pelajar dibenarkan merujuk buku nota dan buku teks untuk menjawab soalan tersebut.

5)   Guru mengumpul latihan tersebut untuk disemak.

BBM               : Buku latihan topikal

Nilai                : Pelajar dapat menggunakan pengetahuan yang telah diketahui untuk menjawab soalan esei.  

Refleksi           : Pelajar mencuba untuk menjawab soalan esei yang diberikan oleh guru dalam kelas. Buku nota dan buku teks boleh digunakan oleh pelajar sebagai rujukan. Pada masa yang sama, guru juga turut membantu mereka dalam menjana idea, membuat huraian serta cara menjawab soalan yang sesuai dengan skema jawapan. Ini kerana ada pelajar yang lemah dalam menjawab soalan esei.

 

 

 

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 16. 9. 2008                                    Hari                : Selasa

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4S5

Masa                : 10.55 – 11.55

Tema               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Pelajar menggunakan waktu ini untuk menyiapkan hasil kerja mereka.

2)   Guru membantu dalam penyusunan isi-isi kajian.

BBM               : Buku teks, contoh Kajian Tempatan

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam.

Refleksi           : Pelajar menggunakan masa dalam kelas untuk menyiapkan, menyusun serta mendapatkan bantuan guru dalam penghasilan kajian tempatan mereka.

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 17 .9. 2008                                      Hari                : Rabu

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K3

Masa                : 10.55 – 11.55

Tajuk               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Perbincangan tajuk Lampiran dalam kelas.

2)   Guru akan menggunakan contoh hasil kajian tempatan untuk ditunjukkan kepada pelajar.

BBM               : Buku teks,

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam

Refleksi           : Pelajar menyiapkan Kajian Tempatan dalam kelas. Perbincangan antara guru dan pelajar.

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 18 . 9. 2008                                 Hari                : Khamis

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K2

Masa                : 8.05 – 9.05

Tema               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Guru membincangkan tajuk Lampiran dan Senarai semak dalam kelas.

2)   Pelajar membuat kerja mereka dalam kelas dan guru turut memeriksa dan membantu mereka yang memerlukan nasihat.

3)  Pelajar merujuk buku teks sebagai panduan. Mereka juga membawa keratan akhbar yang berkaitan dengan kajian semasa menulis hasil kajian mereka .

BBM               : Buku teks, contoh folio.

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam

Refleksi           :

 

 

  

 

                       RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 19 .9. 2008                                   Hari                : Khamis

 

Matapelajaran  : Sejarah

Kelas               : 4K6, 4K8

Masa                : 9.45 – 10.55, 10.55 – 12.05

Tajuk               : Tamadun Islam dan perkembangannya ( Latihan )

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Aktiviti            :

1)   Guru membuat sesi soal jawab secara ringkas sebagai ulangkaji tentang tajuk hari sebelumnya

2)   Kelas diberikan keratan soalan esei ringkas untuk dijawab oleh pelajar.

3)   Pelajar menjawab soalan dan dibenarkan menggunakan buku nota sebagai rujukan.

4)   Guru mengumpul latihan tersebut untuk disemak pada akhir waktu

BBM               : Buku latihan topikal

Nilai                : Pelajar dapat menggunakan pengetahuan yang telah diketahui untuk menjawab soalan esei.  

Refleksi           :

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

Tarikh                        : 20 . 9. 2008                                       Hari                : Jumaat

 

Matapelajaran  : Geografi

Kelas               : 4K2, 4K3, 4S5

Masa                : 7.00- 8.20, 9.40 – 10.45, 10.45-11.40

Tajuk               : Kajian Tempatan

Tema               : Kesan Kegiatan Pertanian Terhadap Alam Sekitar dan Cara Mengatasinya Di……..Daerah Serian

Objektif           : Pelajar dapat mengetahui kesan pertanian terhadap persekitaran jika ia tidak dikawal.            

Aktiviti            :

1)   Pelajar membuat semakan terakhir dalam kelas.

2)   Guru membuat senarai semak nama pelajar yang menghantar.

3)   Pelajar diarah menghantar kajian tempatan pada akhir waktu pelajaran.

BBM               : Buku teks, contoh Kajian Tempatan

Patriotisme      : Pelajar akan dapat menghargai alam sekitar.             

Nilai                : Menghargai dan mengekalkan keseimbangan alam.

Refleksi           :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

1 Comment

  1. rambli60 said,

    February 5, 2009 at 2:49 pm

    Tahniah. Saya telah menyemak RPH minggu 2 – 12. Saya mendapati ianya teratur dan lengkap.
    Sila asingkan rancangan tahunan daripada RPH.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: